Foto: Kontraframe

2016 har været et forrygende år for Freja ejendomme med et resultat på 586 mio. kroner før skat. Det historiske overskud er primært skabt gennem transformation af tidligere statslige ejendomme til nye funktioner med en ny lokalplan

Adm. direktør i Freja ejendomme Karen Mosbech

Freja ejendomme afleverer historisk regnskab

2016 var et rekordår for Freja ejendomme, der endte med et historisk resultat på 586 mio. kroner før skat.

-2016 har været et forrygende år for Freja ejendomme med et resultat på 586 mio. kroner før skat. Det historiske overskud er primært skabt gennem transformation af tidligere statslige ejendomme til nye funktioner med en ny lokalplan. I 2016 har vi fået et rekordhøjt antal lokalplaner godkendt – i alt 8 lokalplaner for 230.000 etagemeter i en række forskellige kommuner, siger administrerende direktør i Freja ejendomme Karen Mosbech.

Lokalplanerne er resultatet af et langt sejt træk, hvor Freja ejendomme har arbejdet tålmodigt med at udvikle og udfolde de enkelte ejendommes potentiale. Nogle af ejendommene har taget et halvt årti at få gennem den demokratiske proces, mens andre er blevet gennemført på væsentligt kortere tid. Resultatet er et vidnesbyrd om, at tålmodighed betaler sig på den lange bane:

-Vores årsregnskab viser, at det godt kan betale sig at have det lange lys på og arbejde for at få skabt det bedst mulige projekt med de rigtige samarbejdspartnere, selvom udfordringerne til tider synes uoverstigelige. Jeg glæder mig til at se de mange nye projekter vokse frem, siger Karen Mosbech.

Take off på Flyvestation Værløse

Flyvestation Værløse er et af de projekter, Freja forventer sig meget af. Her er det lykkedes at transformere det gamle militærområde til en flyvefærdig bydel i udkanten af København. I foråret begynder opførelsen af de første 200 boliger, der får udsigt ud over et fredet landskab med imponerende hangarer, fascinerende shelters og kilometervis af landingsbane. Scherfigsvej i København Ø får også luft under vingerne i 2017. Her kan københavnerne se frem til en flot bebyggelse på 15.000 m2 ved Svanemøllebugten med både ejerlejligheder og almene boliger.

I Odense har Freja også gang i et storstilet udviklingsprojekt. I Cortex Park fik Freja i efteråret 2016 godkendt en lokalplan for yderligere 70.000m2 bebyggelse, så godt 130.000 m2 af området nu er lokalplanlagt. Cortex Park er en del af Campus Odense, der vil få et dagligt flow af 50.000 mennesker, når Nyt OUH åbner, og SDU færdiggør deres storstilede udvidelsesprojekt.

 - Det er blevet lettere for investorerne at finde finansiering, og der er mere risikovillig kapital tilgængelig. Derfor forventer vi, at de positive takter i markedet forsætter i 2017. For Frejas vedkommende forventer vi dog ikke at samme historiske højder i 2017 som i 2016. Det skyldes, at vores portefølje ved indgangen til 2017 ikke indeholder store ejendomme i København K. Baseret på den nuværende viden og forventning til igangværende og planlagte lokalplanprocesser forventer vi derfor et resultat i 2017 i størrelsesordenen 150-250 mio. kroner. før skat, slutter Karen Mosbech.         

Du kan læse Frejas årsrapport under denne artikel.

Freja ejendomme årsrapport 2016
Åben Issue

Andre nyheder