Bispetorvet 1-3

1167 København K

Unik ejendom med mulighed for kontor, bolig, hotel eller retail

Bispetorvet 1-3 rummer en række meget prætentiøse lokaler og med sin centrale placering i København ud til Bispetorvet og Vor Frue Kirke vil der være mulighed for at erhverve en unik ejendom til eget brug eller udvikling.

Denne smukke ejendom er opført i 1901 og blev opført til Studen­tersamfundet. I 1916 skiftende ejendommen hænder og den nye ejer overbyggede gården og skabte den nuværende Alexandersal. Siden 40´erne har bygningen været anvendt af universitetet og brugt som anneks til forelæsninger og seminarer. Bygningen er senest blevet renoveret i 1996. 

Ejendommen er beliggende ud til Bispetorvet med fri udsigt til Vor Frue Kirke. Med den åbne plads foran bygningen og de markante åbninger i facaden er det oplagt at anvende store dele af bygningens stueetage og kælder til publikumsorienterede formål. Fra ejen­dommen er du i gåafstand til alle bymidtens attraktio­ner og til offentlig transport. Bygningen har en højloftet kælder med adgang via flere store åbne trapper i stueetagen.

Fra Bispetorvet er der adgang til bygningen via markant hoveddør el­ler via de smukke buede døre i midten af facaden. Bygningen rummer således gode muligheder for blandede funktioner med egne indgangs­partier.

Ejendommen er ikke omfattet af en lokalplan. I kommuneplanen er ejendommen beliggende i et Serviceerhverv område (S). Uden udarbejdelse af ny lokalplan kan ejendommen anvendes til serviceerhverv, herunder administration, liberalt erhverv, undervisning, butikker, hotel, restauration og op til 50% boliger.

Københavns Kommune har oplyst, at der ikke vil blive stillet krav til parkerings­pladser ved overgangen fra de nuværende undervisningsanvendelse til anden aktiv anvendelse - eksempelvis serviceerhverv.

Uudnyttede loftsarealer kan forventes tilladt inddraget i bygningsarealet under hensyntagen til, at udnyttelsen sker inden for eksisterende bygningsvolumen.

Fakta

Matrikel
28, Nørre Kvarter, København
Grundareal
765 m²
Bebygget areal
765 m²
Etageareal
3.715 m²

Projektleder

Peter Larsson
Projektleder
Telefon
3373 0828
Mail
pl@freja.biz

Mægler

Nicholas Thurø
RED Cushman & Wakefield
Telefon
26242040
Mail
nt@cw-red.dk